Tin tức

Học tập quán triệt kết luận số 21 & NQ số 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM

2018-05-02 14:07:14

Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/ĐU ngày 05/03/2018 của Đảng ủy Tổng Công ty về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

 

Ngày 04/4/2018 Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW và Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh tại phòng họp Công ty với sự tham gia của 89 cán bộ, đảng viên, Tổ trưởng sản xuất, Tổ trưởng Tổ Công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên.

Tại Hội nghị, Thạc sỹ Thạch Kim Hiếu - Giảng viên trường cán bộ thành phố Hồ Chí Minh đã quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung trọng tâm của  Kết luận số 21 - KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. đến năm 2020 và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Thạc sỹ đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội có ý nghĩa rất quan trọng, là giải pháp đột phá để phát huy lợi thế, giải quyết các thách thức giúp thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn, cùng cả nước, vì cả nước.

Sau khi được tiếp thu đầy đủ tính chất quan trọng của Kết luận Số 21 - KL/TW và Nghị quyết Số 54/2017/QH14 Từng cán bộ, đảng viên đã vận dụng vào thực tế công tác, xác định rõ trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị mình đóng góp chung vào sự phát triển của thành phố.

Người viết: Bích Phượng