Tin tức

Hội nghị đối thoại định kỳ lần 3 năm 2018

2018-08-27 14:17:46

Ngày 23/8/2018, Công ty Cổ phần cấp nước Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị Đối thoại định kỳ lần 3 năm 2018. Tham dự hội nghị có Ban lãnh đạo Công ty, Ban chấp hành Công đoàn, đại diện người lao động của 12 phòng, ban, đội và các thành viên Hội đồng an toàn vệ sinh lao động.

Thông qua hội nghị đối thoại nhằm tạo điều kiện trao đổi trực tiếp, chia sẽ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động; đảm bảo việc thực hiện qui chế dân chủ tại đơn vị theo qui định pháp luật.

 

 

Tại buổi đối thoại, Ban lãnh đạo Công ty đã lắng nghe các ý kiến, phản ánh, kiến nghị và đề xuất của người lao động, tập trung vào một số vấn đề như: trang bị thêm máy móc, dụng cụ lao động, công tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chế độ thâm niên cho người lao động …. Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc, Công đoàn và người lao động cùng trao đổi, thảo luận, giải quyết các kiến nghị trên.

Sau hai giờ làm việc, Hội nghị đối thoại định kỳ lần 3 năm 2018 của Công ty Cổ phần cấp nước Thủ đức đã thông qua các nội dung đối thoại của người lao động và người sử dụng lao động, nhằm giúp người lao động yên tâm làm việc, đồng thời Ban lãnh đạo cũng mong muốn trưởng phòng ban đội luôn nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của người lao động để cùng nhau đoàn kết vượt qua các thách thức mới, xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh ./.

Người viết: Kiều Oanh