GMT+7 Tìm kiếm
Lưu mật khẩu
gioi thieu tong quan
Giới thiệu tổng quan
Giới thiệu về Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
Bản cáo bạch
Thông báo mời dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2010
Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
Thông báo chi trả cổ tức năm 2009
CNCN Thủ Đức trên đường cổ phần hóa
Lịch sử hình thành CNCN Thủ Đức
Gắn mới, nâng dời, đổi cỡ đồng hồ
Thủ tục gắn mới, nâng dời, đổi cỡ đồng hồ
Sang tên hợp đồng, đăng ký mã số thuế trên hóa đơn
Sang tên hợp đồng, đăng ký mã số thuế trên hóa đơn
Định mức nước sinh hoạt
Đăng ký định mức nước sinh hoạt
Thông báo chỉ số nước
Hướng dẫn thông báo chỉ số nước
Thanh toán tiền nước
Hướng dẫn thanh toán hóa đơn tiền nước
Khách hàng cần biết
Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chí
Không thu tiền khối lượng nước sử dụng tối thiểu theo thông báo 1377/TB-CNTĐ-PKD ngày 12/12/2012
Thông báo điều chỉnh giá nước và phí BVMT năm 2013
Thông báo điều chỉnh giá nước 2010
Văn bản liên quan
Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 Quy định về sản xuất và tiêu thu nước sạch
Quyết định 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND Tp.Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh giá nước sinh hoạt
Đang truy cập: 63
Lượt truy cập: 518426
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC
Địa chỉ: Số 08 Đường Khổng Tử, P. Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08).3896.0240    -    Fax: (08).3896.0241    -    Email: cntd@capnuocthuduc.vn
Copyright © 2010 Thu Duc Wasuco. All rights reserved. Designed & Developed by EMSVN