GMT+7 Tìm kiếm
Lưu mật khẩu
gioi thieu tong quan
Giới thiệu tổng quan
Giới thiệu về Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
Bản cáo bạch
Thông báo mời dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2010
Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
Thông báo chi trả cổ tức năm 2009
CNCN Thủ Đức trên đường cổ phần hóa
Lịch sử hình thành CNCN Thủ Đức
Thông báo mời dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2010

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức kính mời tất cả các Cổ Đông của công ty đến dự Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2010.

Địa điểm : Nhà thiếu nhi Quận Thủ Đức

Thời gian : 8h ngày 15/04/2010

 

 

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG KHÁC
Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
Thông báo chi trả cổ tức năm 2009
Thông báo chốt danh sách cổ đông
Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT
Thông báo họp ĐHĐCĐ năm 2011
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
Thông báo chi trả cổ tức năm 2010
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ 2012
Thông báo chốt danh sách dự ĐHĐCĐ 2012
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
Đang truy cập: 64
Lượt truy cập: 518427
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC
Địa chỉ: Số 08 Đường Khổng Tử, P. Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08).3896.0240    -    Fax: (08).3896.0241    -    Email: cntd@capnuocthuduc.vn
Copyright © 2010 Thu Duc Wasuco. All rights reserved. Designed & Developed by EMSVN