Giới thiệu tổng quan

Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức được cổ phần hóa từ Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức – Biên Hòa thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, là một trong những đơn vị thuộc ngành cấp nước được cổ phần hóa đầu tiên trong cả nước. UBND Thành phố Hồ Chí Minh ký Quyết định số 6662/QĐ-UBND ngày 31/12/2005 phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức thành Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần vào ngày 01/02/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005935 cấp ngày 18/01/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Địa bàn kinh doanh: bao gồm Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức.

Ngành nghề hoạt động chính:

  • Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất trên địa bàn quản lý.
  • Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng – công nghiệp (trừ thiết kế khảo sát, giám sát xây dựng).
  • Xây dựng công trình cấp nước, tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác.

Tính đến tháng 3/2018, Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức gồm có 379 cán bộ, công nhân lao động, gồm 12 phòng ban đội: Phòng Tổ chức – Hành chánh, Phòng Kế toán – Tài chính, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kế hoạch – Vật tư Tổng hợp, Phòng Kinh doanh, Ban Quản lý Dự án, Ban Kiểm tra, Đội Quản lý Ghi – Thu đồng hồ nước, Đội Quản lý Mạng lưới cấp nước Quận 2, Đội Quản lý Mạng lưới cấp nước Quận 9, Đội Quản lý Mạng lưới cấp nước Quận Thủ Đức và Đội xe.

Tên viết tắt: Thu Duc WASUCO. J.S.C
Trụ sở đặt tại: số 08 Khổng Tử, Phường Bình Thọ, Tp.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng đài : 19001012
Mã số thuế: 0304803601
Email: cntd@capnuocthuduc.vn
Website: www.capnuocthuduc.vn