Tin tức

Hội nghị sinh hoạt định kỳ Đảng bộ cơ sở 6 tháng đầu năm 2019

2019-07-29 16:55:21

Ngày 17/7/2019, Đảng bộ cơ sở Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức tổ chức Hội nghị sinh hoạt định kỳ Đảng bộ cơ sở 6 tháng đầu năm 2019 với sự chủ trì của đồng chí Hứa Trọng Nghi - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Lâm Tứ Duy - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc công ty đã trình bày dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động Đảng bộ cơ sở 6 tháng đầu năm 2019, nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, công tác xây dựng đảng và lãnh đạo các đoàn thể. Cũng trong Hội nghị này, đồng chí Nguyễn Hồng Phương - Đảng ủy viên báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019, nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm; đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nương - Đảng ủy viên báo cáo tóm tắt tổng kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (khóa XII) giai đoạn (19/5/2018 - 19/5/2019); Hội nghị đã tuyên dương và trao giấy khen 60 cá nhân điển hình là các tấm gương sáng có nhiều thành tích trong công tác chuyên môn, tích cực các hoạt động phong trào, tận tình phục vụ khách hàng góp phần tạo niềm tin của khách hàng đối với Công ty.

          Nhìn chung, đảng viên trong Đảng bộ luôn gương mẫu đi đầu trong công tác và trong các hoạt động phong trào, các cán bộ công nhân lao động ổn định tư tưởng, đoàn kết nội bộ tốt. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong điều hành hoạt động của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng vừa qua.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hứa Trọng Nghi - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy Công ty tiếp tục tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị do Tổng Công ty giao; đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy kịp thời triển khai các văn bản, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên cho toàn đảng viên trong Đảng bộ; tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2019; phấn đấu kết nạp đảng viên mới hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng; tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; định hướng và tạo điều kiện cho các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế tại Đơn vị.

          Người viết: Kim Chi