Tin tức

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐẢNG BỘ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2015 -2019 VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2019

2020-01-10 15:10:54

Ngày 09/01/2020, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Đảng bộ, hoạt động sản xuất kinh doanh;  kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2019 và tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019, để đánh giá kết quả một năm thực hiện nhiệm vụ của công ty cũng như đưa ra phương hướng thực hiện năm 2020.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, công ty đồng chí Lâm Tứ Duy - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc công ty đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động Đảng bộ; hoạt động sản xuất kinh doanh;  kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2019. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Công ty trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, công tác xây dựng đảng và lãnh đạo các đoàn thể.

Năm năm qua, với sự quyết tâm cao của Ban lãnh đạo và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân lao động, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành kế hoạch được giao, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu đều vượt mức kế hoạch:

CHỈ TIÊU

ĐVT

KẾ HOẠCH NĂM 2019

THỰC HIỆN
NĂM 2019

TỶ LỆ
(%)

Sản lượng

1000 m3

87.500

90.358

103,27

Doanh thu

Triệu đồng

796.8425

837.985

105,22

Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch

%

100

100

100

 

Để ghi nhận sự phấn đấu, nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động hoàn thành tốt công tác trong năm 2019, tại hội nghị tổng kết Bà Nguyễn Thiện Tâm - Phó trưởng phòng Tổ chức nhân sự Tổng Công ty đã công bố Quyết định khen thưởng của Tổng Công ty Cấp nước Sài gòn cho 42 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, 03 tập thể và 71 cá nhân đã có thành tích“Hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm 2019, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Tổng công ty”; Bà Lê Thị Kim Dung - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, công bố Quyết định khen thưởng của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức cho 12 tập thể và 78 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -  2019; Bà Phạm Thị Thu Hương – Chủ tịch công đoàn công ty, công bố Quyết định khen thưởng của Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cho 02 tập thể và 12 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên – lao động và hoạt động công đoàn năm 2019 của Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, ông Trần Văn Khuyên – Bí thư Đảng ủy Tổng công ty đánh giá cao những thành quả mà tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã nỗ lực đạt được năm 2019, và tin tưởng với tinh thần quyết tâm cao của tập thể cùng với sự tập trung chỉ đạo điều hành sát sao, quyết liệt của Ban lãnh đạo công ty sẽ hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra cũng như đạt được nhiều thành công rực rỡ trong năm 2020.

 Thay mặt Ban lãnh đạo, ông Nguyễn Tống Đăng khoa –Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày tình hình thực tế tại đơn vị: thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, không ngừng phát triển mạng lưới cấp nước, tăng sản lượng, doanh thu, bảo toàn nguồn vốn Nhà nước và có lãi, tuy chỉ tiêu thất thoát nước không đạt kế hoạch, nhưng các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh đều đạt vượt kế hoạch so với năm trước. Đồng thời, cũng mong muốn trong năm 2020, Công ty sẽ là một trong những đơn vị ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tiếp tục phát huy thế mạnh của đơn vị.

Người viết: Ngọc Ánh