Tin tức

CÔNG TÁC TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CB.CN LAO ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ NĂM 2019

2019-06-12 14:55:15

Nhằm triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã tổ chức tập huấn an toàn, vệ sinh lao động với một số nội dung thiết thực như: thực hiện các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng, chống cháy nổ; cải thiện điều kiện làm việc; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm các công việc nguy hiểm, có hại; chăm sóc sức khỏe người lao động; thực hiện các chế độ bồi dưỡng đối với người lao động làm việc trong điều kiện độc hại….cùng với đó, treo biển báo nguy hiểm, bảng nội quy, hướng dẫn ATVSLĐ, bố trí các thiết bị chữa cháy, kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm cho CB.CN lao động…

Thời gian tập huấn từ ngày 04/04/2019 đến hết ngày 23/05/2019, được chia làm 03 đợt (02 đợt nhóm 4 và 01 đợt nhóm 6) và có tổng cộng 150 Cán bộ công nhân lao động công ty tham gia.

Qua buổi tập huấn, Công ty mong muốn nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân, các phòng, ban, đội cũng như người lao động trong việc thực hiện nghiêm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, vận dụng vào thực tế công tác, xác định rõ tầm quan trọng bản thân trong việc thực hiện công tác chuyên môn tại cơ quan, đơn vị mình đóng góp chung vào sự phát triển của thành phố.

Người viết: Ngọc Ánh