Tin tức

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐẢNG BỘ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2018

2019-01-18 16:01:04

Ngày 16/01/2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Đảng bộ, công tác Sản xuất kinh doanh, hoạt động Công đoàn năm 2018 để đánh giá kết quả một năm thực hiện nhiệm vụ của công ty cũng như đưa ra phương hướng thực hiện năm 2019.

Năm 2018, cùng với sự quyết tâm cao của Ban lãnh đạo và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân lao động, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp để vượt qua khó khăn nhằm hoàn thành kế hoạch được giao, trong đó các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu đều vượt mức kế hoạch:

CHỈ TIÊU

ĐVT

KẾ HOẠCH NĂM 2018

THỰC HIỆN
NĂM 2018

TỶ LỆ

Sản lượng

1000 m3

79.500

82.373

103,61

Doanh thu

Triệu đồng

722.814

750.761

103,87

Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch

%

100

100

100

Để ghi nhận sự phấn đấu, nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động hoàn thành tốt công tác trong năm 2018, tại hội nghị tổng kết Bà Nguyễn Thiện Tâm - Phó trưởng phòng Tổ chức nhân sự Tổng Công ty đã công bố Quyết định khen thưởng của Tổng Công ty Cấp nước Sài gòn cho 30 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, 05 tập thể và 72 cá nhân “Hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao”; Bà Lê Thị Kim Dung - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, công bố Quyết định khen thưởng của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức cho 11 tập thể và 125 cá nhân đạt giấy khen Công ty; Bà Huỳnh Thị Kiều Liên Phượng – Phó Chủ tịch công đoàn, công bố Quyết định khen thưởng của Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài gòn cho 02 tập thể và 12 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên lao động và hoạt động Công đoàn năm 2018” cấp Tổng công ty.

Phát biểu tại Hội nghị,thay mặt Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Dụ - Phó Tổng giám đốc đánh giá cao những thành quả mà tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã nỗ lực đạt được năm 2018, và tin tưởng với tinh thần quyết tâm cao của tập thể cùng với sự tập trung chỉ đạo điều hành sát sao, quyết liệt của Ban lãnh đạo công ty sẽ hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra cũng như đạt được nhiều thành công rực rỡ trong năm 2019.

Thay mặt Ban lãnh đạo, ông Hứa Trọng Nghi – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty mong muốn sang năm 2019, Công ty sẽ là một trong những đơn vị ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Đồng thời, tập trung xây dựng hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính; xây dựng Trung tâm chăm sóc khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tiếp tục phát huy thế mạnh của đơn vị.

Người viết: Ngọc Ánh