Tin tức

Thông báo về việc miễn tiền nước sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các khu vực cách ly tập trung phòng dịch Covid-19

2020-04-08 14:36:25