Tin tức

Thông báo về việc "Thực hiện hóa đơn điện tử và không thu tiền nước tại nhà khách hàng"

2019-07-10 15:20:19

Thực hiện Quyết định số 689/QĐ – TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 – 2020;

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ – CP ngày 01/01/2019  của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ và nâng cao công tác phục vụ khách hàng, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức xin trân trọng thông báo đến khách hàng các nội dung sau:

1. Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức sẽ thu tiền nước bằng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy đang sử dụng t ngày 01/07/2019 (hóa đơn tiền nước kỳ 07/2019):  khi khách hàng thanh toán tiền nước bằng tiền mặt, nhân viên thu tiền nước sẽ gửi Biên nhận thu tiền nước, trường hợp khách hàng chưa thanh toán nhân viên sẽ gửi Giấy báo tiền nước. Sau khi thanh toán tiền nước, khách hàng vui lòng đăng nhập trang web: www.capnuocthuduc.vn để nhận hóa đơn điện tử.

2. Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức cử nhân viên đến tại nhà khách hàng, phối hợp với chính quyền địa phương, các ngân hàng và các đối tác để khuyến khích, hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền nước qua các kênh thu hộ tiền nước. Đến ngày 01/01/2020, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức thực hiện không thu tiền nước tại nhà khách hàng.(đính kèm theo thông báo này là phương thức thanh toán tiền nước và các điểm thu hộ tiền nước).

Lưu ý: Quý khách hàng vui lòng cung cấp số điện thoại nhận tin nhắn thông báo tiền nước qua các kênh sau: nhân viên ghi chỉ số và thu tiền nước; gọi đến số điện thoại: 028 3722 0193 – 028 3722 0191 hoặc truy cập trang web: www.capnuocthuduc.vn

Rất mong nhận được sự hỗ trợ tích cực của Quý khách hàng.

Trân trọng thông báo.

Xem chi tiết tại đây.