Báo sự cố về nước online
Quý khách di chuyển biểu tượng màu đỏ trên bản đồ để định vị, vị trí ngôi nhà của quý khách.

Sau khi nhân viên đến khảo sát và tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức sẽ liên hệ đến quý khách hàng để cung cấp số biên nhận hồ sơ để quý khách hàng liên hệ khi cần.
  Lưu ý: các thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc