Sang tên hợp đồng, đăng ký mã số thuế trên hóa đơn

THỦ TỤC SANG TÊN


Quy định về thủ tục, hồ sơ sang tên hợp đồng dịch vụ cấp nước.

Trường hợp đối với cá nhân, hộ gia đình

Trường hợp sang tên do người đứng tên hợp đồng mất:

  1. Sang tên qua vợ hoặc chồng:

-         Hóa đơn hoặc giấy báo tiền nước kỳ mới nhất.

-         Bản photo giấy chứng tử của người đứng tên hợp đồng.

-         Bản photo giấy đăng ký kết hôn vợ hoặc chồng.

-         Bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và sở hữu nhà ở.

-         Phiếu yêu cầu sang tên đồng hồ nước và hợp đồng dịch vụ cấp nước.

  1. b.     Sang tên cho con:

-         Bản photo giấy chứng tử của người đứng tên hợp đồng.

-         Bản photo giấy chứng nhận mối quan hệ hoặc giấy khai sinh.

-         Giấy ủy quyền của tất cả những người thừa kế đồng ý cho người đại điện đứng tên ĐHN (cha/mẹ, anh/chị/em ruột).

-         Phiếu yêu cầu sang tên đồng hồ nước và hợp đồng dịch vụ cấp nước.

Trường hợp sang tên do chuyển nhượng quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất:

-         Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất.

-         Bản photo Hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất (có chứng thực hoặc mang theo bản chính đối chiếu).

-         Phiếu yêu cầu sang tên đồng hồ nước và hợp đồng dịch vụ cấp nước.

Lưu ý: Khi nộp thủ tục sang tên, nếu có nhu cầu đăng ký Định mức nước, vui lòng bổ sung thêm các giấy tờ được hướng dẫn ở Thủ tục đăng ký định mức nước.

Trường hợp đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

Trường hợp điều chỉnh tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức do có sự sáp nhập, chia tách, đổi tên:

-         Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất.

-         Bản photo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đổi tên (đối với cơ quan, tổ chức), bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư (đối với Doanh nghiệp).

-         Bản photo giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (nếu có).

-         Phiếu yêu cầu sang tên đồng hồ nước và hợp đồng dịch vụ cấp nước.

Sang tên từ cá nhân qua công ty, doanh nghiệp:

-         Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất.

-         Bản photo quyết định giao đất, hoặc hợp đồng thuê mặt bằng, thuê nhà (có chứng thực hoặc đem bản chính đối chiếu).

-         Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

-         Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (nếu có).

-         Giấy ủy quyền cho Công ty đứng tên trên đồng hồ nước.

-         Công văn yêu cầu thể hiện địa chỉ trụ sở chính (nếu có yêu cầu).

-         Phiếu yêu cầu sang tên đồng hồ nước và hợp đồng dịch vụ cấp nước.

Trường hợp sang tên từ tổ chức sang cá nhân do chấm dứt hợp đồng thuê nhà, thuê mặt bằng hoặc chuyển quyền sử dụng đất:

-         Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất.

-         Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, thuê mặt bằng.

-         Bản photo Hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất (có chứng thực hoặc mang theo bản chính đối chiếu).

-         Phiếu yêu cầu sang tên đồng hồ nước và hợp đồng dịch vụ cấp nước.

Các trường hợp khác: Khách hàng liên hệ trực tiếp nhân viên để được hỗ trợ thêm.