Kiểm tra, báo đứt chì niêm, báo mất, trả đồng hồ nước

Trong quá trình sử dụng nước, nếu khách hàng có nghi ngờ đồng hồ nước chạy nhanh, chạy không chính xác, … hoặc đồng hồ nước bị sự cố như: ngưng hoạt động, chạy bất thường, bị bể kính, đứt chì niêm, ...đồng hồ nước bị mất cắp; không còn nhu cầu sử dụng nước, … khách hàng liên hệ Đơn vị cấp nước để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết. Thủ tục bao gồm:

  • Đơn đề nghị (theo mẫu).
  • Hoá đơn tiền nước.
  • Đơn cớ mất đồng hồ nước có xác nhận của Công an Phường nơi ĐHN bị mất (đối với trường hợp đồng hồ nước bị mất cắp).