Thủ tục đăng ký định mức nước sinh hoạt

 

 

 

 

VỀ ĐỊNH MỨC NƯỚC SINH HOẠT HỘ DÂN CƯ

1. Cơ sở xác định định mức nước sinh hoạt:

Định mức nước sinh hoạt được xác định trên số nhân khẩu thường trú và tạm trú dài hạn căn cứ theo Sổ hộ khẩu thường trú và Sổ tạm trú. Mỗi nhân khẩu chỉ được đăng ký định mức tại một thuê bao đồng hồ nước.

Trường hợp nhiều hộ sử dụng chung một đồng hồ nước (địa chỉ trong hộ khẩu thường trú khác với địa chỉ đặt đồng hồ nước) tính định mức các nhân khẩu sử dụng chung cho khách hàng đứng tên thuê bao đồng hồ nước.

Trường hợp người nhập cư, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (có thời hạn thuê từ 12 tháng trở lên, căn cứ vào sổ tạm trú và hợp đồng thuê nhà có xác nhận của địa phương) được tính định mức theo số nhân khẩu như trên.

2. Thủ tục đăng ký mới, bổ sung, cắt, chuyển định mức:

Thủ tục đăng ký mới định mức:

Khi làm thủ tục gắn mới đồng hồ nước, khách hàng nộp cho đơn vị cấp nước các giấy tờ sau:

 • Bản sao Sổ hộ khẩu hay Sổ tạm trú của tất cả các nhân khẩu muốn đăng ký tại địa chỉ gắn đồng hồ nước (có thị thực hoặc kèm bản chính đối chiếu).

Căn cứ số nhân khẩu trong Sổ hộ khẩu và Sổ tạm trú, đơn vị cấp nước sẽ cấp định mức từ kỳ hóa đơn tiền nước đầu tiên.  

Thủ tục đăng ký bổ sung định mức:

Trong quá trình sử dụng nước, nếu hộ gia đình có biến động tăng nhân khẩu, có thể đăng ký bổ sung định mức. Thủ tục bao gồm:

 • Bản sao Sổ hộ khẩu hay Sổ tạm trú của tất cả các nhân khẩu đã đăng ký định mức trước đây và nhân khẩu muốn đăng ký bổ sung (có thị thực hoặc kèm bản chính đối chiếu).
 • Bản sao hoá đơn tiền nước của nơi muốn đăng ký bổ sung định mức nước.

Thủ tục chuyển định mức:

Khách hàng có địa chỉ hộ khẩu thường trú khác địa chỉ nơi đang sử dụng nước, có thể thực hiện chuyển định mức đến nơi sử dụng nước. Thủ tục bao gồm:

 • Bản sao Sổ hộ khẩu của tất cả các nhân khẩu đã đăng ký định mức trước đó tại nơi muốn cắt đi và nơi muốn nhập vào (có thị thực hoặc kèm bản chính đối chiếu).
 • Sổ đăng ký lưu trú (hoặc Giấy xác nhận lưu trú của Công an phường/ xã) của các nhân khẩu muốn nhập định mức tại địa chỉ muốn nhập định mức.
 • Bản sao hoá đơn tiền nước của nơi muốn cắt và nơi muốn nhập định mức.

Thủ tục cắt giảm định mức:

Hộ gia đình có một hay nhiều nhân khẩu không còn sử dụng nước tại nơi đã đăng ký định mức nước trước đây (chết, chuyển đi nơi khác…) cần thực hiện cắt giảm định mức. Thủ tục bao gồm:

 • Bản sao Sổ hộ khẩu của tất cả các nhân khẩu đã đăng ký định mức trước đó, không kể các nhân khẩu yêu cầu cắt giảm định mức (có thị thực hoặc kèm bản chính đối chiếu).
 • Bản sao hoá đơn tiền nước của nơi muốn cắt định mức.

Trường hợp người nhập cư, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (có thời hạn thuê từ 12 tháng trở lên), để đăng ký định mức cần các giấy tờ sau:

 • Bản sao Hợp đồng thuê nhà thời hạn 12 tháng trở lên có công chứng hoặc có xác nhận của chính quyền địa phương.
 • Bản sao Sổ đăng ký lưu trú hoặc Giấy xác nhận lưu trú của Công an phường- xã.
 • Bản sao hoá đơn tiền nước của nơi muốn đăng ký định mức nước.

Trên cơ sở xác định định mức nước sinh hoạt được quy định tại điều 2-Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND, các đơn vị có thể điều chỉnh thủ tục đăng ký, bổ sung, cắt, chuyển định mức cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Lưu ý:

 • Sổ Tạm trú (trước đây gọi là KT3) được Công an phường - xã cấp cho những người có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh khác đang tạm trú dài hạn ở thành phố Hồ Chí Minh.
 • Sổ đăng ký lưu trú (Sổ tạm trú trước đây): người dân thực hiện đăng ký lưu trú với Công an phường, xã trong trường hợp đã có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng đến ở nơi khác với địa chỉ có hộ khẩu thường trú /hoặc ở tỉnh khác đến lưu trú ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng không đủ điều kiện để được cấp Sổ Tạm trú.

  Hướng dẫn Thủ tục đăng ký định mức nước cho người nhập cư, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (Đính kèm Mẫu Giấy xác nhận lưu trú)