Thủ tục đăng ký định mức nước sinh hoạt

 

 

 

VỀ ĐỊNH MỨC NƯỚC SINH HOẠT HỘ DÂN CƯ

Quy định thủ tục, hồ sơ về việc đăng ký mới, bổ sung, cắt chuyển định mức nước.

 1. Trường hợp còn Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú (còn thời hạn chưa thu hồi tại địa chỉ lắp đặt ĐHN): Khách hàng cung cấp một trong các loại giấy tờ sau:

Bản Photo CCCD hoặc giấy “Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công An).

- Bản Photo Hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú (công chứng hoặc mang theo bản chính đối chiếu) và bản photo CCCD.

2. Trường hợp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã bị thu hồi.

Đối với Khách hàng có thông tin nơi thường trú trên CCCD tại địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước:

Hóa đơn hoặc giấy báo tiền nước kỳ mới nhất. 

- Bản photo CCCD của tất cả nhân khẩu muốn đăng ký định mức nước hoặc “Thông báo về số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công An).

- Thời hạn cấp định mức: không xác định thời hạn.

Đối với khách hàng có thông tin nơi thường trú trên CCCD tại TP.HCM nhưng không trùng với địa chỉ lắp đặt ĐHN:

Hóa đơn hoặc giấy báo tiền nước kỳ mới nhất.

- Khách hàng cung cấp bản photo giấy “Thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú” (theo mẫu CT08 ban hành theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021 của Bộ Công An) hoặc bản photo Giấy “ Tờ khai thay đổi thông tin cư trú” (theo mẫu CT01 ban hành theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021 của Bộ Công An).

Thời hạn cấp định mức:

•Trường hợp là chủ nhà và gia đình (có giấy chứng minh chủ quyền nhà tại địa chỉ lắp ĐHN): không xác định thời hạn.

•Trường hợp không phải chủ nhà (sinh viên, người lao dộng thuê nhà để ở): Thời hạn cấp định mức là thời hạn ghi nhận trên thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú; nếu trên thông báo không ghi nhận thì thời hạn là 12 tháng (khi hết hạn đăng ký, định mức sẽ quay về như ban đầu).

3. Đối với khách hàng còn sử dụng CMND:

- Hóa đơn hoặc giấy báo tiền nước kỳ mới nhất.

- Khách hàng cung cấp 01 trong các loại giấy tờ sau của tất cả nhân khẩu muốn đăng ký định mức:- Bản photo Giấy “Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công An).

- Bản photo Giấy “Tờ khai thay đổi thông tin cư trú” (theo mẫu CT01 ban hành theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021 của Bộ Công An).

- Bản photo Giấy “Thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú” (theo mẫu CT08 ban hành theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021 của Bộ Công An).

- Thời hạn cấp định mức:

•Trường hợp là chủ nhà và gia đình (có giấy chứng minh chủ quyền nhà tại địa chỉ lắp ĐHN): không xác định thời hạn.

•Trường hợp không phải chủ nhà (sinh viên, người lao dộng thuê nhà để ở): Thời hạn cấp định mức là thời hạn ghi nhận trên thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú; nếu trên thông báo không ghi nhận thì thời hạn là 12 tháng (khi hết hạn đăng ký ĐM sẽ quay về như ban đầu).

4. Đối với trẻ em chưa có CCCD: 

- Bản photo giấy khai sinh có mã định danh.

- Bản photo “Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công An).

* Lưu ý:  Đối với khách hàng đã có thông tin cư trú trên ứng dụng định danh điện tử VNeID Công ty sẽ lấy làm căn cứ để xác định việc cấp định mức nước sinh hoạt cho khách hàng.

Quy định về thủ tục, hồ sơ xin gắn mới, nâng dời, đổi cỡ đồng hồ nước

Thủ tục hồ sơ sang tên

Thủ tục cấp định mức nước sinh hoạt

***