Tin tức

HỘI NGHỊ CHIA SẺ KINH NGHIỆM NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY CÂP NƯỚC SÀI GÒN TNHH MTV TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

2022-06-18 21:19:00

Chiều ngày 18 tháng 6 năm 2022, hơn 15 đơn vị đã tham dự Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm người đại diện vốn của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV tại các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, ông Lê Hữu Quang - Thành viên chuyên trách Hội đồng Thành viên Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đã chia sẻ các vấn đề như: Điều lệ Tổng Công ty có liên quan đến hoạt động của người đại diện vốn; Quy chế  hoạt động và đánh giá Người đại diện vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV tại doanh nghiẹp; Báo cáo tổng hợp kết quả Đại hội Cổ đông thường niên; Thông tin về việc xem xét đánh giá, xếp loại chất lượng Người đại diện vốn Tổng Công ty.

Ông Nguyễn Thành Phúc - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đông Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định chia sẻ ý kiến, giải pháp tăng vốn điều lệ : “Có thể tăng vốn điều lệ bằng nguồn quỷ đầu tư phát triển sản xuất và khoản lệ nhuận chưa phân phối dưới hình thức cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ phù hợp vẫn giữ nguyên tỷ trọng vốn.

Cũng tại hội nghị, ông Dương Hồng Nhân - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đông Thành viên Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đã phát biểu chỉ đạo: "Mong rằng trong thời sắp tới các đơn vị sẽ rút ra được những kinh nghiệm và luôn cùng Tổng công ty đồng lòng phát triển tốt hơn".

Người viết: Phong Vũ