Tin tức

Thông báo về việc hoàn tiền phần chênh lệch 2% thuế suất thuế GTGT cho Khách hàng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 (đính kèm danh sách khách hàng)

2022-05-16 14:44:46