Tin tức

Thông báo về việc tiếp khách hàng tại công ty từ ngày 06/10/2021

2021-10-05 15:05:41

Kính gửi: Quý khách hàng 

Thực hiện công văn 3086/UBND-VX ngày 16/9/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị Nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện văn bản số 4274/TCT-VP ngày 01/10/2021 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về phương thức làm việc thích ứng, an toàn, linh hoạt phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tăng cường hiệu quả, hoàn thành công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao từ ngày 01/10/2021.

Nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid trong tình hình mới gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức, Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức kính thông báo đến quý khách hàng nội dung sau:

1. Kể từ ngày 06/10/2021 Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức tiếp tục nhận hồ sơ trực tiếp tại văn phòng Công ty.

2. Quý khách hàng đến liên hệ công tác phải đảm các bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại công ty như sau:

- Được cấp thẻ xanh Covid, trường hợp chỉ có thẻ vàng Covid thì phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS- Cov-2 (có thể xét nghiệm nhanh) tại cơ sở y tế có thẩm quyền (có cập nhật thông tin tại hệ thống cơ sở dữ liệu chung).

- Thực hiện quét mã QR và khai báo y tế, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt rửa tay sát khuẩn trước khi vào khu vực tiếp khách hàng.

- Khi vào làm việc phải đảm bảo thực hiện yêu cầu giữ khoảng cách, không tập trung và thực hiện theo sự hướng dẫn, điều phối của nhân viên công ty.

Trường hợp khi mật độ khách hàng liên hệ quá nhiều tại cùng thời điểm, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, khách hàng phải tuân  thủ theo đề nghị tạm ngưng tiếp khách của Công ty và có thể nộp hồ sơ tại phòng bảo vệ, công ty sẽ chủ động liên hệ khách hàng, giải quyết hồ sơ yêu cầu.

3. Quý khách hàng chỉ có thẻ vàng Covid sau 14 ngày tiêm và không có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS- Cov-2 thì nộp hồ tại phòng bảo vệ và sẽ được các bộ phận liên quan liên hệ để giải quyết hồ sơ.

Rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của quý khách hàng để chung tay phòng chống dịch bệnh.